Verduurzamen van gemeente De Bilt moet starten!

De succesvolle internationale Climate Planet is in Utrecht! Van 6 oktober tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes etages op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een 360 graden film neemt je mee op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Gisteren was er een presentatie voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Met als gast Ed Nijpels die met veel verve het Klimaatakkoord toelichtte.

Ook kon er met je telefoon worden gestemd over issues en konden vragen worden gesteld. Op de vraag wie de leiding zou moeten nemen voor de Energietransitie in Utrecht kwam ‘Europa’ naar voren: hier reageerde Nijpels heel verontwaardigd op omdat het naar zijn zeggen juist nu een lokale zaak is. Iets dat ik volledig onderschrijf (en daar had ik ook voor gestemd!).

Intussen hebben 75 gemeenten gestreden om een plek voor een proeftuin voor aardgasvrije wijken. Gemeente De Bilt heeft zich daar om onbekende redenen niet voor aangemeld. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft deze maand aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toegekend voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In de provincie Utrecht wordt Utrecht Overvecht nu een van de proeftuinen. 

Er ligt voor ons nog een uitdagende weg te gaan en samen met een aantal omliggende gemeenten moet nu gewerkt worden aan een Regionale Energie Strategie (RES). In totaal worden er in Nederland 30 RES-sen gevormd die bij elkaar de totale CO2 besparing voor de gebouwde omgeving moeten gaan opleveren. Een plan hiervoor moet in de loop van 2019 gereed zijn en voor die tijd moeten wij zelf al aan het werk zijn om de bebouwde omgeving te verduurzamen!