VVD Kandidatenlijst voor Provinciale Staten vastgesteld

Met Odile de Man (Zeist), Vincent Jansen (Amersfoort) en Juliette van Gilse (Utrecht) kent de top van de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen Utrecht een drietal nieuwe gezichten. De Man staat als eerste vrouw achter lijsttrekker André van Schie op de tweede plaats. De top zes wordt verder gevormd door de huidige Statenleden Baerte de Brey en Arthur Kocken. De kandidatenlijst werd eerder voorgesteld aan de leden door het regiobestuur. Belangrijke opdracht daarbij was dat er een goede regionale spreiding in de lijst moest zijn, net als kennis van belangrijke toekomstige onderwerpen, een goede afspiegeling qua leeftijd en gender en ervaring. Maandagavond werd de definitieve lijst vastgesteld tijdens een ledenvergadering. Netwerk VVD De Bilt is op de lijst vertegenwoordigd door vier kandidaten: Romana Engeman, Camiel Beijer, Jolanda van Hulst en Kees Lelivelt.

Lijsttrekker André van Schie: “Ik ben heel blij dat zoveel betrokken kiezers van Utrecht ook zelf willen meedoen in het provinciaal bestuur. De VVD leden hebben met deze lijst gekozen voor kandidaten die weten wat er speelt in de dorpen en steden van onze provincie en die begrijpen wat er nodig is om onze samenleving te laten werken. Met praktische oplossingen voor knelpunten gaan we nu samen aan de slag om de groei van Utrecht mogelijk te maken. We kiezen daarbij voor duurzame groei, bereikbare huizen en behoud van de kwaliteit die onze provincie zo prettig maakt om in te wonen en werken.“

De kandidaten staan zelf ook te popelen, komend weekend is een groot aantal al te vinden bij de campagne voor de herindelingsverkiezing in gemeente Vijfheerenlanden. 

De ledenvergadering waarbij de kandidatenlijst werd vastgesteld was bijzonder goed bezocht met ruim 150 leden uit de provincie Utrecht.