VVD de Bilt wil meer grip op kosten sociaal domein

Op 8 januari 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met maatregelen om meer grip te krijgen op de miljoenen die de gemeente uitgeeft in het sociale domein. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Taskforce Sociaal Domein waarin VVD De Bilt vertegenwoordigd is. De fractie van de VVD is van mening dat meer grip én toezicht essentieel is, overigens zónder dat onze inwoners minder goede zorg krijgen.

Wij zijn dan ook tevreden met het rapport ‘ Kostenbeheersing Sociaal Domein’ en de voorgestelde maatregelen. Een aantal maatregelen vinden wij belangrijk: de perverse prikkel voor zorgaanbieders moet uit het systeem en de uitvoering van de tegenprestatie wordt geïntroduceerd, waarbij mensen met een bijstandsuitkering om een tegenprestatie worden gevraagd. VVD De Bilt ziet graag dat profiteurs van uitkeringen veel harder worden aangepakt en dat zij iets terug doen voor de samenleving.  Daarnaast is de verwachting dat met het wegnemen van de perverse financiële prikkel, het aantal indicaties en doorverwijzingen in de zorg zal afnemen.

VVD De Bilt blijft nauwlettend volgen hoe de uitvoering van de maatregelen verloopt.