VVD De Bilt staat achter mediation bij centrumontwikkeling Bilthoven

Het college krijgt de steun van de VVD in de koers die zij kiest bij de centrumontwikkeling in Bilthoven. Ondanks een zorgvuldige belangenafweging zijn niet alle partijen blij met de keuzes die worden gemaakt. Dat kan ook niet altijd. Mediation is nu nodig om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen.

Bij het besturen van een gemeente hoort ook het nemen van niet populaire maatregelen. Zeker als belangen van verschillende groepen niet in lijn zijn met elkaar. Daar waar de inwoners van het centrum van Bilthoven af willen van de blauwe zone, daar waar ondernemers de tijdsduur van de blauwe zone willen verruimen en waar meer parkeerplaatsen gewenst zijn maar nu niet haalbaar. 

De rechten van de inwoners en ondernemers worden door het college gerespecteerd en uitgevoerd. Ook als het zwaartepunt van de belangenafweging verschuift naar het zorgen voor voldoende betaalbare woningen in het centrum. Ook dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente vergrijst, een toename is te zien in het aantal eenpersoonshuishoudens en ook het autogebruik en mobiliteit is aan verandering onderhevig. Ook daarmee moet rekening worden gehouden. Net zo goed als met het woonplezier voor de bewoners in het centrum als de aantrekkelijkheid van Bilthoven als winkelgebied.

De beleidskeuzes die gemaakt moeten worden liggen echter bij de raad en niet op straat. Het is van belang dat inwoners en winkeliers met het college mee blijven denken over de uitvoering, ook als partijen het niet eens zijn met elkaar. Wij vertrouwen erop dat als gevolg van de mediation het college, belangenorganisaties en inwoners opnieuw met elkaar in gesprek gaan.