VVD De Bilt vreest sluipverkeer voor Westbroek bij renovatie Noordelijke Randweg Utrecht

Tijdens een openbare bijeenkomst over de renovatieplannen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is gebleken dat deze renovatie 5 tot 15 jaar kan gaan duren. De (verkeerstechnische-) gevolgen zullen voor de omgeving enorm zijn. Met name de kwetsbare kern van Westbroek kan de volle laag krijgen. De fractie van de VVD heeft daarom vragen gesteld aan het college van gemeente De Bilt.

© Gemeente Utrecht

Bij twee van de drie bestaande rotondes zal in de nieuwe situatie de weg waarschijnlijk onder het maaiveld komen te liggen. Voor de direct omwonenden zal dat een verlichting zijn ten aanzien van geluidshinder en fijnstof. Vandaar dat het goed is dat deze probleemweg aangepakt gaat worden. Minder tevreden is de fractie van VVD De Bilt over de gevolgen voor de omgeving tijdens de bouw. VVD raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer:  ‘Gedurende de bouwperiode, tussen de 5 en 15 jaar, zal het verkeer toch proberen zich een weg te banen door de omgeving. Daarbij ligt de weg dwars door de kern Westbroek voor de hand. Onacceptabel ‘.

Momenteel is in de kern van Westbroek al veel last van sluipverkeer als het druk is op de A27 en op de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. De gemeenteraad heeft daarom destijds het college al gevraagd hiertegen maatregelen te nemen.

Omdat het sluipverkeer door de kern Westbroek als gevolg van de renovatie van de NRU kan toenemen heeft de fractie van de VVD De Bilt schriftelijke vragen aan het college gesteld om nu al voorbereidende maatregelen te gaan nemen om overlast te voorkomen.

NRU
Gemeente Utrecht wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht.