VVD De Bilt breekt lans voor brede samenwerking in de raad over ruimtelijk-economisch programma

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad een breed gedragen Position Paper over het ruimtelijk economisch programma voor gemeente De Bilt aangenomen. De VVD heeft het initiatief genomen om met partijen de versie van het college aan te scherpen en naar een hoger niveau te brengen. Het doel van het Position Paper is om de ambities van De Bilt te verwoorden en in de regio kenbaar te maken wat wij te bieden hebben.

Wij zijn voor meer woningen, met name in de kleine kernen. Ook is in de Paper opgenomen dat wij graag uitbreiding zien van Life Science bedrijvigheid in Bilthoven en dat we graag het station Bilthoven verder willen ontwikkelen als OV knooppunt. Graag ontvangen wij hiervoor de financiƫle middelen vanuit het rijk. Tenslotte zijn wij voor de energietransitie maar deze mag niet ten koste gaan van belangrijke waarden in het buitengebied.

Van de 12 partijen in de raad hebben 11 partijen voor het Position Paper gestemd.


Zie de pdf in de bijlage voor de bouwstenen van het Position Paper.