VVD kiest bij Europese Verkiezingen op 23 mei voor Focus en Lef

De VVD wil dat iedere Nederlander zich vrij en veilig voelt. Met kansen op een goede baan. Vandaag en in de toekomst. Maar de wereld om ons heen is instabiel. In deze wereld vergroten we onze veiligheid en welvaart door in Europa samen te werken. Het is in Europa niet altijd makkelijk om met zoveel landen tot de juiste besluiten te komen. Om effectiever samen te werken zijn twee dingen nodig: Focus en Lef.

Focus op thema’s die belangrijk zijn, zoals veiligheid en migratie. Focus betekent ook dat Europa zich richt op grensoverschrijdende uitdagingen en zich niet bemoeit met dingen die landen zelf kunnen regelen. Ook is focus ruimte geven aan bedrijven, bijvoorbeeld om met nieuwe ideeën duurzamer te produceren.

Om in Europa dingen voor elkaar te krijgen is lef vereist.

Lef om ambitieuze doelen te stellen en daarin fors te investeren, zoals in de nieuwste technologieën. Maar ook lef om landen aan te pakken die zich niet aan afspraken houden. En lef om coalities te bouwen, zoals de VVD deed bij de EU-Turkije deal om de asielinstroom onder controle te krijgen.

De VVD brengt focus en lef in Europa. Zodat iedereen in Nederland zich vrij en veilig kan voelen. 


Zie voor meer informatie over de Europese Verkiezingen, het programma en de kandidatenlijst op https://www.vvd.nl/europeseverkiezingen/

Het programma staat hieronder als pdf.