VVD De Bilt zet zich in voor goede geluidsmetingen langs vernieuwde A27

In 2018 is de verbreding van de Rijksweg A27 gereed gekomen. Voorafgaand aan dit enorme project is door de gemeente en Rijkswaterstaat een belofte gedaan aan de inwoners van de drie kernen van gemeente De Bilt langs de A27 dat het geluidsniveau niet hoger zou worden dan 53dB. Hiervoor zouden een jaar na afloop weer nieuwe geluidsmetingen gedaan worden. Uit recente berichtgeving blijkt dat Rijkswaterstaat van plan is om op maar één locatie te gaan meten. De fractie van de VVD heeft daarom vragen gesteld aan het college van De Bilt.

De verbreding van de A27 houdt al jaren de gemoederen in de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading bezig. Jarenlang hebben belangengroepen zich hard gemaakt tegen een verhoging van de geluidsoverlast. Dit heeft er, onder andere, toe geleid dat zowel de gemeente als de provincie extra geld ter beschikking hebben gesteld voor bovenwettelijke maatregelen om de geluidsoverlast tegen te gaan.

Een van de toezeggingen door Rijkswaterstaat is dat er na afloop van de bouw weer geluidsmetingen gedaan worden. “Dat is een harde belofte die toen aan de inwoners is gedaan”, aldus J.L.H. de Jong Schouwenburg, raadslid VVD De Bilt. “Het kan nu niet zo zijn dat men maar op 1 locatie nu een meting doet en denkt dat dat ook voor de rest geldt. Wij willen dat op dezelfde locaties gemeten wordt als 6/7 jaar geleden”.

Door de aanleg van extra (hoge) geluidsschermen en het gebruik van ZOAB zou het geluidsniveau in de drie kernen niet hoger mogen zijn.

In de Biltse gemeenteraad is hier al herhaaldelijk stevig over gediscussieerd.

Omdat er duidelijk toezeggingen zijn gedaan aan de inwoners heeft de fractie van de VVD De Bilt schriftelijke vragen aan het college gesteld. De fractie wil graag dat het college Rijkswaterstaat houdt aan deze belofte.