VVD De Bilt gaat voor ontwikkeling van de Schapenweide

Op 11 juli heeft de VVD De Bilt ingestemd met de combinatie bedrijvigheid en woningbouw op de Schapenweide. Na negen jaar worden vervolgstappen gezet om woningbouw en life-science bedrijvigheid mogelijk te maken.

Leontine Kok

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 de structuurvisie ‘Gemeente De Bilt 2030’ vastgesteld. In dit strategische visiedocument is opgenomen dat de Schapenweide getransformeerd kan worden voor life-science. Onze gemeente is een gesprekspartner voor de provincie Utrecht én de stad Utrecht juist omdat de Schapenweide onderdeel is van het Utrecht SciencePark (USP). Een beperkte maar waardevolle uitbreiding van Life-science verstevigt onze positie en is om deze reden van waarde. Daarnaast is ook woningbouw in onze gemeente hard nodig, . Daarom heeft VVD De Bilt samen met GroenLinks, CDA en D66 op de raadsvergadering van 11 juli ingestemd met de verdere ontwikkeling van de Schapenweide.

In de raadsvergadering ging het debat over de volgordelijkheid van de onderzoeken en de verhouding woningen versus bedrijven op de Schapenweide. “Het college heeft eerdere verkeersonderzoeken laten uitvoeren die voor keuze in verhouding wonen – bedrijven niet relevant zijn”, aldus Leontine Kok (fractievoorzitter VVD De Bilt). “Waar het in de volgende fase om gaat zijn de onderzoeken die nu volgen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden die de raad op grond van deze onderzoeken meegeeft aan de ontwikkelaar. Tenslotte is ook de participatie met de directe omwonenden een randvoorwaarde die moet worden meegegeven”.

De fractie van de VVD De Bilt ziet uit naar de eerste resultaten!