Fractievoorzitter Kok van VVD De Bilt mist politieke gezamenlijkheid

De grootste taak van het college en de gemeenteraad is het nemen van zorgvuldig voorbereide beslissingen. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Leontine Kok, fractievoorzitter van VVD De Bilt, samen met haar fractie aandacht gevraagd voor het verbeteren van de manier waarop deze besluiten tot stand komen. Deze week werd met het voorstel voor de woningbouwlocaties het belang hiervan nog duidelijker. Leontine Kok ziet binnen de huidige setting voor haarzelf geen mogelijkheden meer om hierin het verschil te maken. Ze mist het ‘gezamenlijk gaan voor het maximaal haalbare’.

Leontine Kok: ‘Het is een dagtaak om alle partijen en het college op weg te helpen naar besluitvorming waarin ook de minderheid en tegenstanders, of beter gezegd, het andere geluid, zorgvuldig worden gehoord. Die tijd heb ik helaas niet en daarom neem ik voor nu afscheid  van de Biltse politiek.’

Inwoners meer serieus nemen

Het gebrek aan vertrouwen in de gemeente en politiek onder inwoners en ondernemers was voor Kok aanleiding om raadslid te worden. Inwoners vertelden haar dat ze geen zienswijze of een klacht indienden omdat ze bang waren daarna nog meer ‘last’ te krijgen met de gemeente. Dat was voor Kok een belangrijke drijfveer om ervoor te zorgen dat inwoners meer serieus genomen zouden worden.

Er zijn stappen gezet, maar de dialoog tussen inwoners en de gemeente heeft nog meer aandacht nodig, aldus Kok. Met name het ophalen van de wijsheid uit het ‘andere geluid’ is daarbij belangrijk. Zowel onder inwoners en ondernemers, als ook onder de raadsleden. Het afgelopen jaar heeft Kok in de raad, in haar rol als fractievoorzitter voor de VVD, steeds gewerkt aan een breed draagvlak voor verschillende onderwerpen.

Leontine Kok: ‘Daar waar het college soms vasthoudt aan één overtuiging zou wat mij betreft meer de kennis en ervaring in de gemeenteraad opgehaald moeten worden.’

De Bilt verdient meer tijd, zorg en aandacht

Om de democratie optimaal te laten werken, moet de besluitvorming in gemeente De Bilt echt anders volgens de fractie van de VVD. Democratie kost tijd omdat de dialoog met alle betrokkenen zorg en aandacht vraagt. Daarbij is ook een gemeenteraad nodig waarin oppositie en coalitie meer gemeenschappelijk optrekken. Dat ontbreekt op dit moment. Er is volgens Kok een fractievoorzitter nodig die er nog harder aan kan trekken om die verbeteringen werkelijkheid te laten worden. Iemand met veel geduld en tijd. Ondanks dat Kok een fulltime baan dichter bij huis heeft gevonden, ziet zij op dit moment geen mogelijkheden de politiek en haar fulltime baan te combineren. Zij hoopt dat haar vertrek tevens een aanmoediging is naar een betere samenwerking.

De fractie en het bestuur hebben met spijt kennis genomen van dit besluit en geven hierbij aan dat zij veel waardering hebben voor haar tomeloze inzet. Leontine Kok zal tot haar vervanging nog deel uitmaken van de fractie.

-------------------------------------------------------------

Voor vragen kun u zich richten tot de nieuwe fractievoorzitter: de heer Henric de Jong Schouwenburg,

h.dejongschouwenburg@debilt.nl of raadslid Leontine Kok: l.kok@debilt.nl