Bericht van coalitiepartners over woningbouw gemeente De Bilt

Beste bewoners, Gemeente De Bilt wil al lange tijd meer woningen bouwen in onze gemeente. Immers, als je in De Bilt geboren bent, is de kans groot dat je tot je 30e moet wachten tot je je eerste huis kunt krijgen. De wachtlijsten voor een huurwoning blijven oplopen, de huizenprijzen blijven stijgen. In onze gemeente gaat het zelfs harder dan gemiddeld in Nederland. Momenteel het hoogste in de hele provincie met ruim tien jaar.

De gemeenteraad heeft dat geconstateerd en wil actie. Daarom heeft zij het college de opdracht gegeven om mogelijke woningbouwlocaties te zoeken in alle kernen. Met daarbij een aantal randvoorwaarden. Locaties binnen het dorp en op eigen gemeentegrond. Daarom liggen er nu 13 locaties (en geen 16) voor waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. Het staat iedereen vrij om daarop te reageren, er vragen bij te stellen, in te spreken, en aan te geven dat het anders moet. De gemeenteraad die zelf ook hierover een standpunt moet bepalen, hoort graag uw mening!

Het is goed om daarvoor wel de feiten op een rijtje te hebben:

• Door binnen woonwijken te bouwen wordt beoogd natuur te sparen buiten de woonwijken;

• Deze bouwplannen hebben als doel het aantal woningen uit te breiden en zijn geen financieel doel voor de gemeentebegroting. De plannen bestaan voor meer dan 70% uit sociale en middenhuur;

• De Schapenweide was bestemd voor kennisinstellingen op het gebied van Life Sciences, niet voor woningbouw. De gemeenteraad heeft recentelijk besloten hier toch ook minimaal 150 woningen te gaan bouwen;

• Er zijn extra inspreekavonden georganiseerd om het mogelijk te maken voor iedereen om in te spreken, daarvoor is behandeling van het voorstel uitgesteld;

• Daarnaast zijn er politieke partijen die ook voor hun kiezers en achterban avonden hebben georganiseerd.

Wij staan aan het begin van het ruimtelijke proces. Als de gemeenteraad besluit de locaties te bebouwen zullen omwonenden betrokken worden bij de verdere uitwerking.

Wij vertrouwen op een open en goed gesprek met u!

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsleden van de vier coalitiepartners,

VVD, GroenLinks, D66 en CDA