VVD De Bilt is tegen bouwen op 10 van de 13 bouwlocaties!

Zojuist heeft de fractie van de VVD De Bilt in de commissievergadering Openbare Ruimte bij monde van Christiaan van Nispen duidelijk afstand genomen van 10 van de 13 beoogde woningbouwlocaties in gemeente De Bilt.

De VVD staat voor de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord om voor 2025 in totaal 845 nieuwe woningen te realiseren, waaronder 30% sociale woningbouw. Er is op dit moment in De Bilt een wachtlijst voor een huurwoning van meer dan 11 jaar. Dat is één van de langste in de wachtlijst van de hele provincie. En dat komt volgens de VVD De Bilt omdat iedereen graag in deze groene omgeving wil komen wonen. Voor de leefbaarheid en vitaliteit in de zogeheten groene kernen Maartensdijk en Westbroek is woningbouw zeker een optie voor de eigen bewoners.

De plannen van het college roepen echter veel weerstand op onder de inwoners. Men vraagt zich af waar het college mee bezig was. “zonder begrip” en “genoeg is genoeg” waren enkele van de meer dan 100 hartenkreten van de inwoners tijdens de drie zeer druk bezochte inspraakavonden waar vele goede argumenten met overtuiging zijn overlegd.

De VVD De Bilt heeft vooraf, tijdens een inwoneravond onder leiding van fractielid Fred van Lemmen, al duidelijk aangeven dat ze de nota van het college zeer kritisch zouden beoordelen volgens de maatstaven die hiervoor aan het college zijn meegegeven. Op basis van een eerder aangenomen motie, het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord komen de liberalen nu tot de conclusie dat 10 locaties absoluut niet geschikt zijn voor (sociale-)woningbouw. Dat zijn achtereenvolgens:

 • in Bilthoven:
  • Bachlaan
  • Biltsche Meertje
  • Oranje Nassaulaan
  • Rembrandtplein
  • Sperwerlaan
  • Zonneplein.
 • in De Bilt:
  • de locatie aan de Abt Ludolfweg en
  • het plantsoen achter de Henrica van Erpweg
 • in Hollandsche Rading:
  • een perceel aan de Schaapsdrift
 • in Groenekan:
  • ‘de groene kathedraal’ aan de Vijverlaan

Mede op basis van informatie uit de inspraakavonden zou onder zeer strikte voorwaarden (volledige betrokkenheid inwoners, participatiegraad ‘meedenken’ in plaats van ‘meeweten’, gedegen onderzoek, etc.) er eventueel gebouwd kunnen worden aan de Jachtlaan, de driehoek aan de Berlagelaan en achter de begraafplaats aan de 1e Brandenburgerweg, alle in Bilthoven.

Tot slot riep de fractie van VVD De Bilt het college op om in gesprek te gaan en blijven met de inwoners en ondernemers. Geef deze laatste groep de faciliteiten om bedrijfsgebouwen en/of gronden om te bouwen tot mooie woningbouwlocaties (voor starters en middenhuur) met daarbij natuurlijk ook sociale woningbouw. Het liefst op plaatsen waar goede verbindingen liggen voor het openbaar vervoer. Revitalisering dus van oude (vaak leegstaande!) gebouwen! Op donderdag 28 november zal de gemeenteraad van De Bilt een besluit gaan nemen over dit voorstel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de woordvoerder op dit dossier van de fractie VVD De Bilt: Christiaan van Nispen.