Gemeente De Bilt betrekt inwoners en belangenorganisaties bij woningbouwlocaties.

Afgelopen periode is er in gemeente De Bilt veel gesproken over geschikte woninglocaties. Na tal van bijeenkomsten heeft de raad op 28 november 2019 een aantal moties en amendenten aangenomen. Ook is besloten dat er een vervolgtraject komt waarbij inwoners en belangenorganisaties betrokken worden.

Dit vervolgtraject begint voor de inwoners met een bijeenkomst waarbij de wensen en verwachtingen opgehaald worden door de gemeenteraad en het college. De geplande datum is vooralsnog 28 januari 2019.

Heeft u interesse om bij te dragen aan dit belangrijke dossier in de gemeente? Houdt dan https://www.debilt.nl/ en https://vvddebilt.nl/ in de gaten.