Financieel beleid VVD De Bilt werpt vruchten af

Gemeente De Bilt is het afgelopen jaren financieel niet voor de wind gegaan. Bij de presentatie van de jaarrekening kon eindelijk een positief resultaat van 2,1 miljoen euro gepresenteerd worden. Mede dankzij het stevige bezuinigingsbeleid van de VVD heeft de gemeente de weg naar boven gevonden.

André Landwehr

Beleid VVD

Jarenlang keek de gemeente naar de penibele financiele situatie. Dit werd met name veroorzaakt door hogere kosten in de jeugdzorg, bijstand en inhuur van personeel. Het opvangen hiervan bleek een behoorlijke opgave. Door stevig te bezuinigen op allerlei posten en enkele financiële meevallers is de schuldenlast met 3,8 miljoen euro gedaald. Het collega met daarin VVD De Bilt heeft strakke planningen opgesteld en stevige doelstellingen geformuleerd die door een kleiner ambtelijk personeelsbestand uitgevoerd kon worden.

Ook heeft VVD wethouder André Landwehr samen met het college een belangrijke bijdrage geleverd door een positief resultaat te behalen op de grondexploitatie. Dit heeft naast de andere maatregelen ervoor gezorgd dat inwoners niet in hun portemonee geraakt worden.

Komende periode

Eenmalige meevallers bieden geen oplossing voor een structureel probleem. Naast de structurele maatregelen die al door VVD De Bilt genomen zijn, blijft de fractie aansturen op structurele maatregelen voor de toekomst. Alleen hiermee is het mogelijk om de gemeente De Bilt financieel gezond te maken en te houden.