Doorkijkje van de fractievoorzitter

Het is inmiddels ruim ½ jaar geleden dat ik aangetreden ben als fractievoorzitter en dat was precies in de tijd dat de woningbouwlocaties op de rol stonden wat de nodige commotie met zich meebracht en voor mij een sprong in het diepe was.

In die tijd hebben we vele commentaren gehoord op de inspreekavonden, die onze mening staafden dat een en ander een heilloze exercitie was die ons overigens ook overvallen had. Hiermee hebben wij ons voordeel kunnen doen in de kleine overleggroep, die gevormd was en waarin christiaan en fred (die al van meet af aan had voorspeld dat dit reuring zou geven) zitting hadden. Dit heeft uiteindelijk dan ook geleid tot het onvermijdelijke intrekken van dit ondoordachte voorstel.


In de afgelopen tijd hebben wij ons met een ander probleem moeten bezig houden nl. de precaire situatie van de gemeentelijke financien en de tekorten in het sociale domein die hier een substantieel deel van uitmaken. Enerzijds komt dat omdat de gemeentelijke gebouwen een grote last vormen en anderzijds omdat het rijk ons onvoldoende compenseert voor de onvoorspelbare kosten die wij in het sociale domein op het gebied van jeugdzorg en WMO moeten maken.


Daarnaast kennen we allerlei kleinere aandachtspunten die echter de emoties hoog kunnen doen oplopen zoals bijv. de Jan Steenlaan maar ook recent het transformatorhuisje op het Vinkenplein. Het is een hele opgave om de gemoederen te kalmeren en een en ander in goede banen te leiden. Het is onbegrijpelijk dat een Stedin die al sinds 2013 aan tafel zit ter elfder ure namelijk eerst pas eind september 2019 met het op dat moment onvoorstelbare verzoek om plaatsing van dit transformatorhuisje op de proppen komt.


Op dit moment kijken wij aan tegen de behandeling volgende week van de jaarrekening 2019 die onverwacht een positief saldo van ca. 2 milj. oplevert. Verder ligt dan ook de kadernota voor die het beleid voor de nabije toekomst moet aangeven. Echter die is summier omdat een belangrijk deel van de bezuinigingen mbt het sociale domein pas in de loop van de zomer bekend zullen worden en eerst bij de begroting in het najaar zullen worden behandeld.


Ergo het zijn drukke en hectische tijden niet in de laatste plaats door het coronavirus (met al haar perikelen) wat ons ertoe noopt om in ieder geval tot de zomer digitaal te vergaderen en dat kent zo zijn beperkingen.


Totzover dit doorkijkje, u allen vriendelijke groetend en een goede gezondheid toewensend,


Henric de Jong Schouwenburg, uw fractievoorzitter