Bepaal mede het verkiezingsprogramma

Vorig jaar is VVD gestart met het schrijven van een concept verkiezingsprogramma. Onder aanvoering van Uri Rosenthal, Klaas Dijkhoff, Stephanie ter Borg, Bas van ’t Wout en Eelco Heinen is dit verkiezingprogramma tot stand gekomen. Hierbij is bij tal van VVD leden om input gevraagd.

Het is nu jouw kans om te reageren op dit programma. Je kunt dit doen door namens een netwerk (VVD De Bilt), een Thematisch netwerk of regio een amendement in te dienen.

Bekijk het verkiezingsprogramma.

Ben jij lid en wil jij namens VVD De Bilt een amendement indienen? Doe dit dan uiterlijk 17 november 2020 bij de secretaris van de regio Utrecht. Je kunt hiervoor mailen naar secretaris@regiomiddennederland.vvd.nl. Gebruik het amendement wat je in mijn VVD terug kunt vinden.