VVD De Bilt fractie steunt uitbreiding MSD

Afgelopen oktober is in de raad van Gemeente De Bilt gediscussieerd over de uitbreiding van MSD. MSD is een innovatieve vaccinproducent, waar we in de gemeente trots op zijn.

De VVD-fractie bepleit dat de uitbreiding van MSD doorgang kan vinden. Dit omdat er sprake is van een win-win situatie voor betrokkenen.

Niet alleen heeft MSD voldaan aan de eisen van Ruimtelijke Ordening. Ook heeft de uitbreiding een verminderde geluidoverlast tot gevolg, komt er een groene omheining, een sedum dakbedekking, meer parkeerplaatsen en wordt het buitenterrein met omwonenden aangepast.

Alles afgewogen is deze verandering een verbetering van de leefbaarheid en is de VVD-fractie tevreden met het positieve advies van het College aan de Provinciale Staten van Utrecht.