De toekomst van onze gemeente!

Het eerste onderwerp van de enquête die wij u in januari stuurden en waar velen van u op reageerden was “De toekomst van gemeente De Bilt”. Het was ook het gespreksonderwerp van de eerste thema-avond die de verkiezingscommissie 2022 op 28 januari jl. organiseerde. Op deze manier is een gevoel verkregen over welke visie en hoofdlijn de commissie aan kan houden bij het schrijven van het concept verkiezingsprogramma.

Op deze eerste thema-avond gingen leden onder meer met elkaar in gesprek over de mogelijke groei van onze gemeente. Een meerderheid van de leden sprak zich uit voor een beperkte groei van 43.000 inwoners nu tot 50.000 inwoners in 2050. In dat kader werden er ideeën opgeworpen over de plek en het soort woningen waar behoefte aan is in de verschillende kernen. Dit wordt de komende maanden zeker een thema!

Daarnaast is ingegaan op de vraag uit de enquête over het autonoom blijven van de gemeente. Het grootste deel van de leden is daar voorstander van. Toch vindt een kwart van de leden samengaan met een andere gemeente het overwegen waard. Mogelijk, zo werd geopperd tijdens de thema-avond, is de gemeente over vijf tot tien jaar wel te klein om zelfstandig te blijven. Tot slot werd er besproken welke thema’s er tijdens vervolgavonden aan de orde moeten komen. Hierbij werden onder andere de volgende onderwerpen genoemd: (i) energietransitie, (ii) verkeer / bereikbaarheid, (iii) behoud van het groene karakter, (iv) woningbouw, (v) bedrijvigheid.

2 maart – Thema-avond ‘Energietransitie’

De energietransitie staat centraal tijdens de volgende thema-avond die de verkiezingscommissie organiseert op dinsdag 2 maart om 20.00 uur. U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging en wederom een korte enquête. Ten aanzien van de energietransitie heeft de gemeente De Bilt de ambitie om in 2030 een energie-neutrale gemeente te zijn. Dit is momenteel een actueel onderwerp vanwege discussies in de gemeente over zonneweides en windmolens. Wij hopen dat velen van de gelegenheid gebruik maken om hierover op 2 maart met ons in gesprek te gaan!