Nieuwjaarsspeech 2020/2021

Mijn speech staat in het teken van gezondheid, gezonde geest in een gezond lichaam; daar kunnen we zelf veel aan doen, maar soms worden we geconfronteerd met enorme tegenslagen. Dat overkwam ook velen die o.a. door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen of, nog erger, zijn overleden. Zoals hoogleraar Jan Rotmans zegt: ‘we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. We leven in een globaliserende wereld (enorme mobiliteit van mensen, goederen, informatie) waarin we steeds meer van elkaar afhankelijk zijn voor veiligheid, economie, leefbaarheid van onze planeet.  Klimaatverandering heeft echt invloed, dat wisten al wel en afgelopen jaar was dat extra voelbaar door de concentratie van te natte en heel lang een veel te droge periode; Hoe gaan wij komend jaar om met sociale en fysieke uitdagingen en kansen in De Bilt, wat is onze rol en verantwoordelijkheid en waardoor laten we ons inspireren? Wat zijn voorwaarden voor het goede leven; in een wereld waarin vraag en aanbod het niet alleen voor het zeggen kunnen hebben? Ik noem een aantal voorwaarden die ook op de Biltse schaal komend jaar van betekenis zijn voor een gezonde veerkrachtige en vitale Biltse samenleving in de brede zin van het woord: de relatie met onze medemens;  het belang van een sterke gemeente en regio;  natuur en duurzaamheid;  aandacht voor lichamelijke gezondheid.  Relatie met onze medemens De relaties tussen ons als mensen zijn cruciaal voor het goede leven, zakelijk en privé. Van enorme waarde zijn de verbindingen die de vele vrijwilligers leggen met hun medemens in sport, zorg, cultuur. Ik ben daar in de Bilt altijd zeer van onder de indruk;  Voor een goede relatie met onze medemens geldt vooral in dit tijdperk van digitalisering en social media dat we elkaar blijven ontmoeten en in de ogen kijken. Ons op de hoogte te stellen van feiten en ontwikkelingen, hoor en wederhoor voordat we oordelen. En we laten ons niet ondermijnen door lieden en partijen met verkeerde bedoelingen! Het belang van sterke gemeente en regio Voor een goede belangenafweging en -behartiging kan de Bilt niet alleen zonder een sterke regio. Gemeenten, waterschap, provincie die goed democratisch gelegitimeerd zijn, zich verantwoordelijk weten en elke dag aan vertrouwen werken. Door nabij te zijn, herkenbaar en inwoners betrekken! Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen weer versterkt, onder meer via de Economic Board Utrecht. We versterken de veerkracht van onze economie ook door samenwerking met het USP. Het is goed om te constateren dat bedrijven in de Bilt actief mee doen als sterk merk – want dat zijn we! Het college werkt met overheden en bedrijven samen aan de uitvoering om voor de arbeidsmarkt mensen in de Bilt aan het werk te helpen en naar buiten toe samen meer te stralen in wat we gewoon zijn: een geweldige gemeente zijn om te wonen, recreëren, te studeren, werken en te ondernemen! De legitimatie, het gezag van onze gemeente is natuurlijk ook afhankelijk van ons collectief gedrag. We gaan uit van een betrouwbare overheid die zijn afspraken gewoon nakomt!  Conform ook de landelijke oproep versterken we de bestuurskracht tussen de Utrechtse overheden. We zijn een regio en we doen het samen op Utrechtse schaal met het waterschap, de provincie en onze 26 gemeenten (1.34 miljoen inwoners). Die sterke samenwerking op Utrechtse schaal is wezenlijk voor de opgaven waarvoor we staan. We kunnen niets afzonderlijk!  We zijn een regio-provincie; Natuur en duurzaamheid, de derde voorwaarde voor veerkracht en het goede leven. Het zal steeds vanzelfsprekender moeten worden dat wat we van de natuur gebruiken ook weer aan haar terug kunnen geven. Zonder gezonde natuur, schone lucht, een veilig milieu zijn we natuurlijk nergens. We zetten daarom al stappen op het terrein van energie, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, ruimte en industrie door aanpassing van industriële processen en gebruik van elkaars grondstoffen en energie. Het is waar dat dat vooral ook een sociale opgave is waar het haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Maar ook het besef dat het er niet allemaal bij komt, maar vooral dat veel anders moet en kan: in keuzen en gedrag voor bedrijven, overheden en bij ons privé. Het vraagt soms extra investeringen maar op termijn verdienen we die terug. We verdienen met elkaar aan innovatie, we lopen in Nederland voorop, ook in onze industrie, en ook bij het betrekken van onze inwoners, de inwonersinitiatieven. Provincie en gemeenten maken op lokaal én provinciaal niveau de juiste keuzes over het gebruik van ons grondgebied: hoe gaan we om met onze ruimte, waar, wat en op welke manier? We gaan samen werken aan de omgevingsvisie voor onze Utrechts grondgebied.  Tot slot, lichamelijke gezondheid Een gezonde geest in een gezond lichaam is een voorwaarde om alle uitdagingen in het leven aan te kunnen. We kunnen daar veel aan doen en hebben zoveel kansen juist in onze provincie: Gezond…. de geweldige Utrechtse natuur in, Gezond eten waar zoveel gezond aanbod van voedsel van land en uit water in Utrecht is, Gezond bewegen waar we bij uitstek fietsprovincie zijn, wandelprovincie, unieke watersport gelegenheden.  We zullen ons steeds meer onderscheiden als gezonde provincie, voor jong en oud. Een veerkrachtig de Bilt, vitaal, met goede onderlinge relaties, sterke instituties, respect voor natuur, inzet voor duurzaamheid, gedeelde waarden en met de blik vooruit werken wij in de Bilt aan onze toekomst! Ik mag daar de komende jaren weer mijn bijdrage aan leveren. ‘De blik vooruit’ is dan ook het thema van mijn speech. Ik dank u, leden, bestuur, fractie van onze partij in het in mij gestelde vertrouwen. We gaan richting verkiezingen van maart, laat uw stem horen. Vanaf deze plaats mijn grote waardering voor de onderlinge samenwerking en betrokkenheid. Het Biltse belang bindt ons enorm! Dank U, André Landwher