Wijzigingen binnen bestuur steunstichtingen Academisch Hospice Demeter

Mr. Cynthia Claessens is bij Academisch Hospice Demeter benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur voor de Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter alsmede de Stichting Vastgoed Weltevreden 3. Zij neemt hiermee de opengevallen plek in na het vertrek van Alexander Tchernoff.


Fred van Lemmen is -naast zijn rol als raadslid in de gemeente De Bilt- als algemeen
bestuurslid toegetreden tot het bestuur voor de Stichting Vrienden Academisch Hospice
Demeter en de Stichting Vastgoed Weltevreden 3, waar hij de opengevallen plek gaat innemen van Bert de Bruin
Peter Bergstein zal als penningmeester zijn werkzaamheden binnen beide besturen continueren.


Prof. Dr. Saskia Teunissen -samen met Toosje Valkenburg grondlegger van Demeter- zal als adviseur verbonden zijn aan het bestuur. Het bestuur van de steunstichtingen zal een ondersteunende rol vervullen bij het versterken van de positie van academisch hospice Demeter en de  plannen om uitvoering te geven aan het Mauritshuys, een plek waar gespecialiseerde zorg gegeven gaat worden aan individuele ALS-patiënten.


Fred van Lemmen hierover: ‘De Bilt onderscheidt zich door de aanpak voor de Life Science As en samenwerking met het UMC Utrecht waarbij Academisch Hospice Demeter een unieke invulling is en waarbij de opzet van een op dezelfde wijze ontwikkeld centrum voor ALS patiënten een voorbeeld gaat worden voor andere initiatieven in Nederland. Ik ben er trots op hieraan te mogen meewerken!’


Er is bewust gekozen voor een bestuur bestaande uit drie leden waarbij voor specifieke onderwerpen adviseurs zullen worden geraadpleegd.