Secretaris gezocht

Het bestuur van de VVD De Bilt is op zoek naar een enthousiaste secretaris (m/v). De secretaris is de spil binnen het bestuur als het gaat om allerelevante zaken aangaande leden- en bestuurs- vergaderingen, procedurele handelingen voor de verkiezingen en algemene vraagbaak voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVD. Voor deze centrale rol in het bestuur zoeken we iemand die nauwkeurig is en zich schriftelijk goed kan uitdrukken. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit zich kandidaat te stellen.

Algemeen

De komende jaren zullen voor een belangrijk deel in het teken staan van het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De secretaris is verantwoordelijk voor het toepassen en bewaken van procedures en reglementen. Het bestuur vormt een hecht team en neemt samen beslissingen.

Taken

- Toezien op juiste toepassing van statuten, reglementen en voorschriften.

- Zorgdragen voor de organisatie, voorbereiding en verslag legging van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen.

- Zorgdragen voor invulling en opvolging van procedure, tijdschema en de volledige administratieve afhandeling rond kandidaatstelling, het verzamelen van de benodigde formulieren van kandidaten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente De Bilt.

- Volgen van aangewezen procedure en tijdschema in het geval van niet-gemeentelijke verkiezingen indien de ledenvergadering kandidaten wenst voor te dragen.

- Behandelen van in- en uitgaande (digitale) post.

- Zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden.

- Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.

- Verantwoordelijk voor de (procedurele) communicatie naar de leden.

- Bewaken van de zittingstermijnen van de bestuursleden.

- Aansturen van eventueel op te richten redactiecommissie.

- Algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiasme en deel van het team zijn.

Competenties

- Liberaal in hart en nieren en pal staan voor de idealen en beginselen van de partij.

- De belangen van de VVD en lokaal Amsterdam effectief kunnen behartigen.

- Integer, loyaal, verbindend en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef.

- Heeft discipline, kan plannen en organiseren, kan samenwerken en is zelfstandig.

- Werkt met een hoge mate van accuratesse/precisie (ook t.b.v. vastlegging en archivering).

- Voldoende tijd (tussen 8 - 16 uur per maand)

Procedure

Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de waarnemend secretaris, Jerome de Groot, via secretaris@vvddebilt.nl.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat testellen door uiterlijk dinsdag 10 mei 2021 een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar de voorzitter op voorzitter@vvddebilt.nl. De voorzitter nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek, waarna het bestuur met de geschikt bevonden kandidaten in gesprek gaat. Op basis van de gesprekken zal het bestuur een voordracht doen aan de leden. De benoeming zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de VVD De Bilt op 19 mei a.s.