Algemene Ledenvergadering (ALV) VVD De Bilt op 19-05-2021

Hierbij bent u als lid van harte uitgenodigd om ALV 2a bij te wonen. In deze ALV staan de concept groslijst en het verkiezingsprogramma op de agenda.

U kunt zich aanmelden via door te mailen naar secretaris@vvddebilt.nl.

U ontvangt per mail nadere instructies.
  
Datum: 20 october 2021
Tijd: 20:00 tot 23:00
Locatie: Nader te bepalen

De stukken zullen binnenkort op mijnvvd.nl worden gepubliceerd.


Wij kijken uit naar uw deelname.