Ontwikkelperspectief Schapenweide aangenomen

Ruim 1 week geleden heeft de Raad van de Bilt in meerderheid na een lange voorgeschiedenis met 14 stemmen tegen 12 stemmen het Ontwikkelperspectief Schapenweide aangenomen.

De schapenweide is al meer dan 60 jaar onderwerp van gesprek in Gemeente De Bilt. Na lange tijd is het 10 jaar geleden op de agenda gekomen.

In de afgelopen 10 jaar is er gepraat, zijn er voorbereidingen getroffen en zijn er standpunten uitgewisseld. Afgelopen week is het ontwikkelperspectief in de gemeenteraad van Gemeente De Bilt ter stemming aangeboden.

Tijdens de raadsvergadering vroeg de oppositie nog om verder uitstel, hoewel zij al 2 weken extra respijt had gekregen voor de behandeling.

Bekend was dat de 4 coalitiepartijen 3 jaar geleden al de afspraak hadden gemaakt dat er 5 hectare voor Life Science zou worden gereserveerd en minstens 150 woningen zouden worden gebouwd. Dit was al een stevig compromis want 3 coalitiepartijen waren al opgeschoven van 100 % Life Science naar 5 ha en GL verkreeg daarmee 7 ha woningbouw met thans 200! geplande woningen.

Hieraan viel dus niet meer te tornen. Te meer omdat de grond niet in het bezit is van de gemeente maar van het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB).

Dit is een mooi resultaat voor alle coalitiepartijen. Groenlinks ziet haar wens voor woningbouw in vervulling gaan (meer kon ook helemaal niet vw. de zg. milieucirkels aldaar). De andere coalitiepartijen met 5 hectare voor Life Science. Voor VVD De Bilt is dit ook een mooi resultaat omdat het de Biltse economie en de werkgelegenheid stimuleert en het goed is voor de  uitstraling op de gemeente.

De schapenweide wordt voorzien van een mooie met een groene rand omgeven duurzame woonwijk met 30 % sociale huur en 30% midden huur woningen. Dit is een resultaat dat er zijn mag. Het RVB was niet voornemens om aan een en ander voorstel mee te werken. Door het college is dit goed uit onderhandeld, meer zat er niet in! Het Ontwikkelperspectief Schapenweide is aangenomen en de betrokken (politieke) partijen kunnen tevreden zijn met het compromis.

De volgende stap is samen met het Rijksvastgoedbedrijf een geschikte ontwikkelaar vinden die dit project gaat realiseren.