Nagedachtenis aan Eric Balemans

Met groot verdriet hebben we dit weekend vernomen dat de heer E.R.M. (Eric) Balemans vrijdag 2 juli is overleden. Eric heeft een lange staat van dienst binnen de VVD. Hij begon in 1983 als redacteur van Liberaal Utrecht en werd daarna landelijk voorzitter van de JOVD in 1986. Vanaf 1994 was Eric voorzitter van de afdeling Utrecht, waarna hij vanaf 1998 tot 2006 lid van de Tweede Kamerfractie was. In deze functie hield hij zich onder andere bezig met het grotestedenbeleid, onderwijs en defensie. Vanuit die portefeuille was hij ook lid van de Commissie Srebrenica. Van 2007 tot 2014 was hij statenlid van de Provinciale Staten van Utrecht. In deze tijd leidde hij een commissie over de werkwijze van de Provinciale Staten die al snel bekend stond als de Commissie Balemans.


Na zijn tijd in de Provinciale Staten bekleedde hij van 2014 tot 2018 het ambt van wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Zijn laatste politieke functie vervulde Eric als wethouder in Wijk bij Duurstede. Naast zijn VVD-functies had Eric ook belangrijke rollen als toezichthouder bij onderwijsinstellingen, voorzitter van het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en was hij nauw betrokken bij de kunst- en cultuursector onder andere als ambassadeur van het Centraal Museum Utrecht.

Binnen de VVD was Eric tot het laatste moment betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe talenten als lid van de regionale scoutingscommissie. Hij was altijd zeer toegankelijk en heeft ontzettend veel betekend voor de VVD. Voorzitter Lokaal Netwerk Utrecht, Petra Habets: "De VVD Utrecht deed nooit vergeefs een beroep op Eric, hij stond altijd klaar voor goede raad, een campagnebijeenkomst, een schrijfcommissie of inhoudelijk gesprek. Met zijn jarenlange politieke ervaring en scherpe visie op de samenleving was hij ook een inspiratie en coach voor jonge liberalen."

Voor zijn rijke VVD verleden heeft het Hoofdbestuur hem op 28 juni een Stikker Plaquette toegekend. De Plaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en bedoeld voor personen die hun sporen hebben verdiend door hun jarenlange inzet in het politiek bestuur. De heer Balemans behoort tot deze unieke groep en we zullen hem vreselijk missen. We wensen zijn familie veel sterkte!

Richard Nijhoff en Petra Habets

Namens het bestuur VVD Regio Utrecht en Lokaal Netwerk VVD Utrecht