VVD De Bilt stemt tegen Regionale Energie Strategie (RES)

In de afgelopen raadsvergadering heeft de fractie van de VVD tegen de Regionale Energie Strategie 1.0 gestemd.

De landelijke overheid heeft verschillende regio's in Nederland de opdracht gegeven om een bijdrage te leveren aan klimaatverandering door op duurzame wijze te voorzien in de vraag naar energie. Dit is ook wel bekend als de Regionale Energie Strategie of de R.E.S. Een van de regio's binnen Nederland is de regio Utrecht (U16), waar Gemeente De Bilt onderdeel van is.

Als onderdeel van deze regio heeft Gemeente de Bilt aangegeven 30 GWh (gigawatt uur, 1 000 000 000 wattuur per jaar) aan duurzame zonne-energie op te willen wekken. Voor windenergie staat er 0GWh in het huidige bod waaraan de gemeente de Bilt zich wil committeren.

De VVD is hiertegen en we om de volgende redenen:

  • Wind hoort op zee niet op land.
  • De gemeenteraad heeft besloten geen zonneveld te willen realiseren in Maartensdijk.
  • Het gebied waar het college nu onderzoek wil doen voor windturbines is aangewezen als Unesco als werelderfgoed (Nieuwe Hollandse Waterlinie).
  • Er is geen draagvlak voor windturbines onder de inwoners van De Bilt.

De VVD is tegen wind op land. Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD geprobeerd windturbines in de gemeente uit het R.E.S. te halen. Nu de raad het zonnepark bij Maartensdijks heeft afgewezen en er geen visie is over hoe en waar zonnevelden gerealiseerd kunnen worden kan de VVD niet anders dan concluderen dat het R.E.S. 1.0 niet levensvatbaar is. De oplossing om CO2 terug te dringen moeten we zoeken in het terugbrengen van het energie verbruik (isoleren, isoleren en isoleren), wind op zee en zon op dak en duurzame vormen van energieopwekking zoals kern- aqua en geothermie. Het laatste, geothermie, is erg kansrijk binnen onze gemeente en de VVD roept op om alles in
het werkt te stellen dit verder te onderzoeken.