Programmabegroting 2022 gemeente De Bilt

In de gemeenteraad van 4 november 2022 is de Programmabegroting 2022 besproken. De programmabegroting is de vertaling van het meerjarenperspectief naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar, met een voorlopige doorkijk naar ten minste de drie jaren daarna.

VVD De Bilt is tevreden met het feit dat deze begroting geen negatief maar een positief resultaat laat zien. Echter als we dieper in de cijfers duiken zien we dat dit het resultaat is van incidentele meevallers en geschuif met toevoegingen en onttrekkingen uit de diverse reserves. Op een begroting van bijna 100 miljoen een schuld hebben van bijna 90 miljoen, dit zorgt ervoor dat er weinig financiële speelruimte overblijft. VVD De Bilt wil in de komende jaren de schuldenpositie verder terugdringen en ervoor zorgen dat we weer financieel gezond worden. Tijdens de vergadering heeft VVD De Bilt een toezegging gekregen van de wethouder dat baten daadwerkelijk gebruikt gaan worden om af te lossen.

De jeugdzorg is verantwoordelijk voor de onzekerheid in deze begroting, ondanks het feit dat de Rijksoverheid dit jaar hieraan aanzienlijk heeft bijgedragen. Het is van belang dat de jeugdzorg op orde moet zijn. Iedereen die gebruik moet maken van jeugdzorg moet op goede zorg kunnen rekenen; geen wachttijden, een systematische aanpak, geen symptoombestrijding en resultaat afspraken met zorg aanbieders. Vooral dat laatste is belangrijk voor een voorspelbare begroting. VVD De Bilt stuurt op minder aanbieders waarmee resultaat gericht gewerkt wordt met een budget plafond. Tijdens de vergadering heeft VVD De Bilt een toezegging gekregen van de wethouder, waarin de gemeente in een pilot gaat kijken hoe we kunnen werken met minder zorgaanbieders.

Wij zijn tevreden met het corona crisis- en herstelplan, wat onze ondernemers een steuntje in de rug geeft. Opmerkelijk is wel dat er geen aandacht wordt besteed aan:

  • Het compact houden van onze winkelcentra terwijl dat wel een aandachtspunt is in de detailhandelsnota. Een voorbeeld is de uitbreiding van het winkelareaal aan de uiteinden van de Hessenweg terwijl er in het midden winkels leeg staan.
  • De verdere verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen in onze gemeente. Hierom is door VVD De Bilt veelvuldig gevraagd en ook door de wethouder vorig jaar een duidelijke toezegging gedaan op dit punt.

Het huidige minderheidscollege kan geen grote plannen meer verwezenlijken, dat zien we terug in deze programmabegroting. Dat betekent dat alle grote thema’s tijdens de gemeenteverkiezingen van maart 2022 beslecht zullen worden. Daaraan kunt u een bijdrage leveren, wordt lid van de VVD (https://www.vvd.nl/word-lid/) en draag bij aan de toekomst van onze mooie gemeente.