Werkloze zonnepanelen en windturbines komende jaren?

Half oktober hebben Tennet en Stedin bekendgemaakt dat het hoogspanningsnet ongeveer de grens heeft bereikt voor teruglevering van elektriciteit. Er ontstaan letterlijk opstoppingen. Het gevolg is dat alle nieuw te ontwikkelen lokale energiebronnen (zon op het dak, wind- en/of zonneparken) de komende jaren geen energie kwijt kunnen. Oftewel: het landschap wordt een aantal jaren ontsierd met deze werkloze installaties.


Er zijn talloze redenen om dit niet te willen. Daarom heeft VVD De Bilt de wethouder een aantal vragen gesteld. Deze gaan over (slimme) transformatortechniek, wat er nĂș gebeurt als burgers hun zelf opgewekte stroom tijdelijk niet kunnen terugleveren en hoe de wethouder gaat garanderen dat alle (particulier en commercieel) opgewekte zonne-energie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.


Verder blijft de VVD erop hameren dat, behalve wind op zee en zon op het dak, ook werk gemaakt moet worden van geothermie (opwekken van warmte) en kernenergie (opwekken van energie).


Meer weten over de verduurzaming van Nederland, bekijk dan deze infographic van EBN.

https://vimeo.com/507526447