Bezorgdheid bij inwoners rondom de spoorzone, opvang van asielzoekers en Behandelcentrum Wier (Fivoor)

Wij maken ons ernstige zorgen over de politieke communicatie binnen onze gemeente. Het gaat niet altijd even snel. Verder laten de volledigheid en de duidelijkheid soms te wensen over. Tegelijkertijd wordt álles opgeblazen in de (sociale) media. Zowel bewoners als raadsleden doen hier driftig aan mee. De traditionele manier van het besturen houdt het tempo van de sociale mediacommunicatie niet bij. Er zit geen rem op en het polariseert.

Neem bijvoorbeeld de spoorzone. Er ontstond ophef over of er nu wel of niet sprake was van een geheim plan. Hier zou het niet over moeten gaan. Woningbouw vraagt een integrale visie en begint met de vraag: willen wij als bewoners onze gemeente laten groeien? Zo ja, met hoeveel?

Een ander gevoelig punt is de opvang van asielzoekers. Het speelt in Hollandsche Rading, de voormalige Aeres MAVO en net over de grens van onze Gemeente op de Biltsestraatweg. We begrijpen dat inwoners bezorgd zijn. Maar het afschieten van polariserende one-liners op Facebook brengt ons niet verder. Wij zetten in op de dialoog; met over en weer naar elkaar luisteren moet je een oplossing kunnen vinden die voor álle betrokkenen acceptabel is. En ja, soms kan dat betekenen dat iets niet doorgaat.

Tenslotte hebben we te maken met de kwestie van het Behandelcentrum Wier op het terrein van Berg en Bosch. Men wil hier intensieve psychische zorg bieden aan (deels forensische) psychiatrische patiënten in de laatste fase voorafgaand aan hun terugkeer in de samenleving.

Het bericht heeft geleid tot bezorgdheid onder de inwoners uit de nabije omgeving. Wij begrijpen dit. Wat wij niét begrijpen - en uitdrukkelijk verwerpen - is, dat de onrust op sociale media wordt opgezweept om er (politiek) gewin uit te halen. Tegelijkertijd vinden wij het nog te vroeg om - zolang er essentiële vragen niet beantwoord zijn - het plan volmondig toe te juichen.

Wij zijn blij dat Fivoor voor belangstellenden een informatiebijeenkomst wil houden op 11 januari as. Wij gaan ervan uit dat men de zorgen van de inwoners overtuigend zal weten weg te nemen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zullen wij graag het debat aangaan in de Gemeenteraad. Want dát is de plaats waar politieke discussies thuishoren.

Mede namens de fractie, Ralph Jacobs

Lijsttrekker VVD De Bilt


UPDATE 17 Januari 2022:

Fivoor zal er alles aan moeten doet om goede afspraken te maken met de omliggende bewoners, waarbij de eventuele risico's tot een minimum beperkt worden. Hiervan hebben wij begrepen dat er gesprekken gaande zijn met bewonersverenigingen. Wij zullen dit dossier aandachtig volgen.