VVD roept op tot extra toezicht op Wier/Fivoor

Op dinsdag 1 februari sprak de gemeenteraad over de kliniek Wier/Fivoor die onlangs gevestigd is op het terrein van Berg en Bosch. Bij Wier behandelt Fivoor mensen met een licht verstandelijke beperking gecombineerd met psychiatrische-gedragsproblematiek.  Hierbij hebben zowel Fivoor als de Gemeente De Bilt de inwoners niet tijdig en duidelijk uitgelegd wat precies de bedoeling was. Evenmin was helder hoe de komst van Fivoor/Wier zich verhoudt tot de veiligheid van de inwoners en de andere gebruikers van Berg en Bosch. Dit heeft geleid tot onrust onder omwonenden.

De VVD begrijpt dit en heeft in een motie aangedrongen op aanvullende en vertrouwenwekkende maatregelen zoals extra toezicht. Het merendeel van de gemeenteraad vond dit echter niet nodig en de motie heeft het niet gehaald. De VVD betreurt dit en zal de zaak actief blijven volgen. Mochten er in de toekomst ontwikkelingen zijn dan zullen wij u berichten. Mocht u ervaringen hebben met Wier dan horen wij het graag via fractie@vvddebilt.nl of via WhatsApp +31 97013782224