Windturbines in het Leyense Bos of Hollandsche Rading?

© Bron: nos.nl

Windmolens op zee en zon op dak!

VVD De Bilt heeft altijd gezegd: windmolens op zee en zon op dak! We moeten kijken naar duurzame (altijd beschikbare) manieren van energieopwekking zoals aqua- geo-en kern-energie en zorgen dat alle energie ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. De Basis Op Orde! Gelukkig zien we landelijk hier een positieve beweging maken met het onderzoek van EBN, het project SCAN, naar geothermie ook in onze gemeente. En de landelijke zoektocht naar locaties voor SMR’s (kleine modulaire reactoren).

 

Verzet

Nu de gemeentepolitiek buitenspel zou kunnen worden gezet hebben wij u nodig! Er zijn al veel inwoners die tegen de 240 meter hoge windturbines in verzet zijn gekomen. Zie onder andere het manifest van Energie De Bilt, waarin wordt uitgelegd waarom we tegen windturbines van 240 meter hoog zijn en vóór een gemeenschappelijke visie op een duurzame toekomst. Ook kunt u ons helpen door u aan te melden voor de windmolen nieuwsbrief, deel te nemen aan de telegram groep of lid te worden van de VVD, zodat wij samen met u tegen deze kunnen strijden in de gemeente maar ook via de VVD-fractie in de provincie.


Bron: pagina 23 Potentiële onderzoeksgebieden windenergie

 

Provincie deelt nieuwe windturbine locaties

Helaas komt er nu vanuit de provincie een nieuw plan met als basis het rapport “Potentiële onderzoeksgebieden windenergie”, om locaties aan te wijzen waar windturbines zouden moeten komen. De linkse Biltse coalitie heeft al in haar coalitieakkoord doorgedrukt dat de gebieden rond de A27 en A28 onderzocht moeten worden. Deze zien we nu ook concreet terugkomen in het rapport van de provincie.

 

Bron: pagina 23 Potentiële onderzoeksgebieden windenergie

 

Windmolens Hollandsche Rading en Leyense Bos

Daarnaast valt ons op de hele bufferzone tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk en het hele gebied tussen de A27 en Bilthoven aangewezen zijn als gebieden waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Uit dit alles kunnen wij alleen maar concluderen dat onze angst van windmolens in of rond het Leyense Bos nu toch echt werkelijkheid gaan worden.

 

Oproep

Dus nogmaals de oproep: u kunt ons helpen door u aan te melden voor de windmolen nieuwsbrief, deel te nemen aan de telegram groep of lid te worden van de VVD, zodat wij samen met u tegen deze kunnen strijden in de gemeente maar ook via de VVD-fractie in de provincie.