Onbetrouwbaar bestuur - Bouwplan Akkie Stomphorst

Reactie op het AD artikel:

Autosloperij in De Bilt maakt plaats voor woonwijk, waar ook plek is voor de ringslang en hazelworm en een e-mail van de ontwikkelaar waarin wordt aangegeven: “Al geruime tijd zijn wij …  bezig met de herontwikkeling van Auto Sloperij Stomporst aan de Utrechtseweg 351, naar een prachtige natuurinclusieve woonwijk, van minimaal 60 woningen. Hiertoe hebben wij in juli 2021 een principe verzoek ingediend bij de gemeente de Bilt. Begin dit jaar is het principe verzoek op ambtelijk niveau inhoudelijk beoordeeld en positief bevonden. Naar aanleiding daarvan hebben er gesprekken plaatsgevonden met wethouder Anne Marie ’t Hart over het vervolg van het proces.”


Dit is de definitie van onbetrouwbaar bestuur. Een betrouwbaar bestuur zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dat zorgt voor een betrouwbaar proces met goede kaders en zich niet laat lijden door de waan van de dag. Als je in het coalitieakkoord opneemt niet buiten de rode contouren te bouwen betekent dat dus ook hier niet buiten de contouren gebouwd wordt. Helemaal hier waar het groen een buffer vormt tussen de Bilt en Utrecht….


De positieve grondhouding van het college om buiten de rode contouren te bouwen is dus onbegrijpelijk! Hierbij moeten we aantekenen dat de faunapassage tussen deze ontwikkeling en het Hessing terrein ligt waarbij GroenLinks in de aanloop van de verkiezingen duidelijk heeft aangegeven daar niet buiten de rode contouren te willen bouwen, zelfs niet met het plan om de faunapassage te verbreden. We begrijpen partijen die dit kiezersbedrog zouden noemen.


Factievoorzitter Ralph Jacobs: "De nieuwe coalitie is nu meer dan 100 dagen bezig en we zien dat er nog helemaal niets gebeurd is. Het coalitieakkoord is nog niet uitgewerkt in daadwerkelijke kaders of integrale visies, de raad heeft is nog nooit in stelling gebracht. De basis is nog lang niet op orde! Het gevolg daarvan is dat ontwikkelaars de gemeente voorbijlopen en zelf een plan trekken. Nu Stomphorst en, let op mijn woorden, binnenkort de ontwikkelaars van het stationsgebied. Ik hou mijn hart vast voor de aankomende begroting."


Voordat wij hier inhoudelijk een oordeel over kunnen geven moet het eerst door het college. Het is nu geen punt op de agenda, we hebben de beeldvorming nog niet gehad. Bij Verwelius waren we niet tegen het plan omdat de raad kaders had vastgesteld dat er hier, onder voorwaarde, buiten de contouren gebouwd mocht worden. Deze zaak is heel anders, wij begrijpen dat er nog geen uitspraak is geweest op het principe verzoek…..