Volkstuinen Noorderkroon waardeloze College belofte

Ongetwijfeld is één van de verklaringen voor de grote winst van BBB het feit dat veel mensen de overheid als onbetrouwbaar ervaren. Hiermee wordt meestal de landelijke overheid bedoeld, echter ook in De Bilt is dit aan de orde.

Tijdens de raadsvergadering van 23 februari kwam het agendapunt "vaststellen bestemmingsplan volkstuinen Noorderkroon" aan de orde. In 2021 heeft de Raad besloten dat de volkstuinen aan de Leijenseweg verplaatst gingen worden in verband met woningbouw op het terrein van het voormalige politiebureau. Daarbij is expliciet de toezegging aan de volkstuinders gedaan dat er voor hen een nieuwe locatie zou worden gezocht. Vervolgens is daarvoor eveneens in 2021 door de Raad de Noorderkroon als meest geschikt aangewezen.

Echter bij vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan om dit mogelijk te maken stemde in februari 2023 de meerderheid tegen het voorstel. Daar sta je dan als volkstuinhouder met een belofte die niets waard blijkt te zijn. De definitie van onbetrouwbaar bestuur. Onze VVD De Bilt fractie heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er een oplossing voor de volkstuinders komt, helaas heeft de coalitie besloten liever onbetrouwbaar te zijn.