Auto aan de ketting: deze coalitie wil alleen maar bouwen voor autoloze bewoners

De mobiliteitsvisie 2035 staat donderdag 30 maart 2023 op de agenda van de gemeenteraad. Hierin wordt door het college sterk ingezet op het actief verminderen van het autobezit, zonder onderscheid op wat voor auto. VVD De Bilt gelooft in persoonlijke keuzevrijheid, ook voor de keuze om een auto te bezitten of niet. De maatregelen uit de mobiliteitsvisie 2035 zijn bijvoorbeeld het verminderen van de parkeernormen en later werd in de commissie zelfs gesproken over het verbieden van autobezit door een kettingbeding.


VVD De Bilt raadslid Eelco Dalmeijer: “Elke normale inwoner met een normale baan en een normaal huis verdient een normale parkeernorm. We bouwen niet alleen voor groene vegetarisch hoogopgeleide ZZP’er. Die mogen er ook wonen, maar dit college moet geen mal maken waar de normale inwoner buiten de boot valt.”


Het verminderen van de mobiliteit van individuele burgers en bedrijven is een beperking van persoonlijke vrijheid wat indruist tegen ons liberale gedachtengoed. Inwoners, winkels en bedrijven moeten zich vrij kunnen verplaatsen of opereren. Winkels en bedrijven zullen klanten verliezen door de beperkingen van mobiliteitsoplossingen. Wanneer klanten moeten omrijden, langer moeten reizen of moeten betalen om naar de winkels te komen, kan dit leiden tot verlies van klanten en dus inkomensverlies. Ook nu al zijn er in verschillende kernen in onze gemeente te weinig parkeerplaatsen waardoor inwoners en winkelend publiek moeten uitwijken, bijdragend aan leegstand van winkels. 


Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering hoorden wij de ware aard van deze linkse coalitie. PvdA, en later het college in het AD, heeft ze zich uitgesproken over het verbieden van autobezit, desnoods door kettingbedingen op koop en huurwoningen. (https://www.ad.nl/de-bilt/parkeren-bij-je-nieuwe-huis-in-de-bilt-is-niet-langer-vanzelfsprekend-links-college-legt-auto-aan-ketting~a22ef44a/) Een kettingbeding is een afspraak met bewoners die bij verkoop meegaat naar de volgende bewoners. Dus hoe schoon het persoonlijk vervoer ook wordt, nooit zullen deze bewoners een auto mogen bezitten.


Onze fractie was nog blij verrast met de raad van 31 januari waarin de kavel overschrijdende visie spoorzone is verzekerd (https://debilt.vvd.nl/nieuws/51890/vvd-verzekert-kavel-overschrijdende-visie-spoorzone) en ons amendement om kleinere huur- en koopwoningen te bouwen is aangenomen. Zeker omdat in plaats van 60 m2 voor sociale- en de 75m2 voor middelhuur en koopwoningen in de bilt de gemeentes om ons heen geen ondergrens hebben of een grens van 40m2. De grote huur- en koopwoningen zijn met de huidige prijzen onbetaalbaar, 60m2 is al snel 400.000+ euro met een prijs van rond de 7.000 euro per m2 meter. Helemaal omdat wij woningen willen bouwen voor starters, huurdoorstromers en senioren.


Wij zijn er wel van overtuigt dat iedereen het recht heeft op een auto, ook als je in een kleinere huur- of koopwoning woont. Als er twee starters in een woning wonen die een auto nodig hebben dan zelfs twee! Ook de thuiszorg medewerker, politieagent of loodgieter moet een woning kunnen vinden in onze gemeente en een auto kunnen bezitten. 


Hoewel de mobiliteitsvisie voor de gemeente De Bilt wellicht beperkingen op kan leveren met betrekking tot persoonlijke vrijheden, moeten wij ook erkennen zijn dat de vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen en meer diversiteit in vervoersoplossingen gunstig is en wel degelijk de liberale waarden kan thematiseren van verantwoordelijk handelen met oog op de leefbaarheid. Om deze uitdagingen op te lossen zal gezocht moeten worden naar een balans tussen de invoering van de mobiliteitsvisie en het behoud van persoonlijke eigendomsrechten en vrijheden.