Politiek Café VVD De Bilt met Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert

Op maandag 21 september 2015 ontvangen we Jeanine Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, voor een Politiek Café van VVD De Bilt. We starten om 20.00 uur in Café Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven

Jeanine omschrijft waar ze voor staat:'Ons land rust op drie stevige pijlers: vrijheid, veiligheid en welvaart. Dat maakt Nederland nog altijd tot één van de meest stabiele en welvarende landen ter wereld. Defensie is dagelijks actief om die pijlers te beschermen en te versterken, in Nederland en daarbuiten. Want werken aan vrijheid en veiligheid, is voor handelsland Nederland van groot belang. De krijgsmacht doet daarmee belangrijk werk voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Een sterke krijgsmacht voor een welvarend Nederland. Daar sta ik voor.'

“De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering”, zei de koning in zijn troonrede op 15 september. Koning Willem-Alexander vertelde verder dat Defensie er vanaf 2016 structureel geld bijkrijgt. Volgend jaar stelt de regering 220 miljoen euro extra beschikbaar voor de krijgsmacht. In latere jaren stijgt dit naar 345 miljoen euro.

Dit geld besteedt Defensie onder meer aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies.