Vuurwerk tijdens debat over Provinciale Staten Utrecht in De Bilt

Op woensdag 4 maart waren er twee debatten op het gemeentehuis van De Bilt. Beide werden deskundig én enthousiast geleid door onze burgemeester Arjen Gerritsen. In de middag was er een debat voor 90 scholieren van De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum. De leerlingen volgden het debat en dat niet alleen, er ontstond vuurwerk, ze luisterden en joelden, met af en toe boegeroep, en ook groot applaus.

Op woensdag 4 maart waren er twee debatten op het gemeentehuis van De Bilt. Beide werden deskundig én enthousiast geleid door onze burgemeester Arjen Gerritsen. In de middag was er een debat voor 90 scholieren van De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum. De leerlingen volgden het debat en dat niet alleen, er ontstond vuurwerk, ze luisterden en joelden, met af en toe boegeroep, en ook groot applaus. Het lijsttrekkersdebat in de avond werd bezocht door zo'n 120 belangstellenden. Het debat vond plaats in tweetallen, en naar aanleiding van vragen uit de zaal over onder andere de Utrechtse economie, bereikbaarheid en de A27. In de kantlijn van het debat is aandacht gevraagd voor de drie waterschappen in De Bilt, het debat zelf richtte zich op de Provincie Utrecht.

Scholierendebat: De 10 kandidaten van Provinciale Staten werden kritisch gevolgd en bevraagd door scholieren die duidelijk over debattraining  beschikken, met scherpe vragen en fraaie volzinnen. Het eerste open doekje was er voor Christiaan Van Nispen tot Sevenaer die meer ruimte wilde voor stages en werk voor jongeren, door 'linkse regeltjes' voor ondernemers af te schaffen. Windmolenenergie bleek een stevig onderwerp met voor én tegenstanders.

Lijsttrekkersdebat: De wederom 10 kandidaten verdedigden ieder een stelling en waren een keer opponent bij de stelling van een andere partij. Bezoekers konden hun vragen of stellingen indienen, en deze werden na de pauze behandeld. Lijsttrekker Arthur Kocken voerde voor de VVD het woord en brak een lans voor goede bereikbaarheid en een sterke economie in de meest competitieve regio van Europa: Utrecht.

De debatten zijn een samenwerking van de Biltse afdelingen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP en VVD.

Zie ook het verslag en de foto's op de website van De Werkplaats:

http://www.wpkeesboeke.nl/wp/vo/berichten/deze-week/411-v4-werkers-zorgen-voor-vuurwerk-tijdens-scholierendebat