Gemeente De Bilt blinkt uit in economische vernieuwing en arbeidsaanbod

Bureau Louter maakt profielen per gemeente aan de hand van 106 indicatoren om te kijken hoe bijzonder ze zijn. Ook gemeente De Bilt komt erin voor. Een vergelijking met alle andere gemeenten in Nederland laat zien dat gemeente De Bilt qua profiel het meest lijkt op Soest, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Baarn, Leiderdorp, Bussum, Wijdemeren, Heemstede, Stichtse Vecht en Naarden. Gemeente De Bilt lijkt het minst op Urk, Pekela, Eemsmond, Friese Waddeneilanden, Bellingwedde/Vlagtwedde, Staphorst, Stadskanaal, Het Bildt, Reimerswaal en Oldambt. Vaak liggen veel op elkaar lijkende gemeenten dicht bij elkaar. Tegenstellingen bestaan vaak uit steden versus protestants-christelijke gemeenten, of welvarende versus minder welvarende gemeenten. Dat laatste lijkt hier het geval. Gemeente De Bilt springt eruit met economische vernieuwing en arbeidsaanbod.

© Bureau Louter

Hoe ziet het profiel van gemeente De Bilt eruit?

Gemeente De Bilt scoort zeer gunstig met:

 • economische vernieuwing
 • hoogwaardig arbeidsaanbod
 • onderwijsniveau
 • woningmarkt en woonomgeving
 • welvaart bevolking
 • ruimte, ligging en infrastructuur
 • economische structuur

Gemeente De Bilt scoort ongunstig met:

 • bevolkingsdynamiek

Eerder onderzoek naar de Innovatiescore per gemeente van de Economic Board Utrecht en De Staat van Utrecht toonde het volgende:

Over gemeente De Bilt:

 • Na Utrecht en Amersfoort staat gemeente De Bilt in de top 3 van de innovatiepiramide van gemeenten in de provincie Utrecht.
 • Gemeente De Bilt heeft een bovengemiddeld aantal koplopers en ontwikkelaars onder de bedrijven. Koplopers zijn bedrijven en instellingen die zelf nieuwe producten en diensten ontwikkelen en systematisch aan R&D doen. Ontwikkelaars zijn bedrijven en instellingen die zich richten op R&D en de realisatie van innovaties. 
 • De ligging van De Bilt in een stedelijk milieu gaat samen met een concentratie van innovatieve bedrijven. 

Over provincie Utrecht:

 • Door de centrale ligging is de provincie Utrecht een aantrekkelijk plek om te wonen. Er is een gedifferentieerd woningaanbod, er zijn veel waardevolle landschappen en goede verbindingen met de rest van het land. De provincie Utrecht is de draaischijf voor het verkeer en vervoer in heel Nederland. Elke dag reizen veel mensen van, naar en door de provincie. Het is een uitdaging om deze toenemende mobiliteit duurzaam te faciliteren.
 • De provincie Utrecht is een economisch sterke provincie. De werkloosheid is relatief laag, de beroepsbevolking hoog opgeleid en er heerst een gunstig investeringsklimaat. De vestigingsgroei komt echter onder druk.
 • Op het gebied van bevolking zien we dat de provincie Utrecht voorlopig vooral nog zal blijven groeien, waarbij er rekening gehouden moet worden met het feit dat de bevolkingssamenstelling zal veranderen. In de toekomst zijn er meer ouderen, neemt de etnische diversiteit toe en zijn er meer eenpersoonshuishoudens. Een van de uitdagingen voor de toekomst is om te anticiperen op al deze ontwikkelingen met passende voorzieningen en woningdiversiteit.

Tot slot

Gemeente De Bilt onderscheidt