Gemeente De Bilt maakt duidelijke afspraken met Behandelcentrum Wier op Berg en Bosch

Na de eerdere onrust rondom de vestiging van ‘Wier open’ op het Berg en Boschterrein heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt met Fivoor.


Burgemeester Potters en Fivoor hebben een korte duidelijke brief gestuurd waarin het volgende is afgesproken:


Elkaar in elk geval het eerste jaar na opening van behandelcentrum Wier via de vastgelegde overlegstructuur (op uitvoerend, beleid en bestuurlijk niveau) te informeren te einde tijdig bij te kunnen sturen indien nodig. In aanvulling daarop wordt tussentijds geïnformeerd wanneer daar aanleiding voor is.

Een jaar na opening via een rapportage met incidenten, meldingen en duiding daarvan te rapporteren aan de gemeenteraad van de gemeente De Bilt.

Dat er geen verzwaring van patiëntencategorieën plaatsvindt bij de vestiging van behandelcentrum Wier dat gehuisvest is in het voormalig klooster op het Berg en Bosch terrein.

Dat er, mocht Fivoor voornemens zijn tot een wijziging, uitbreiding of vestiging van een afdeling van Fivoor op het Berg en Bosch terrein of elders in de gemeente De Bilt, voorafgaand een integrale ruimtelijke beoordeling door de gemeente wordt gedaan, vergelijkbaar met het huidige PU-traject (Principe-uitspraak)

Elkaar bij andere ontwikkelingen vroegtijdig en volledig te informeren.


De volledige brief is hieronder te vinden.