Grote kansen in de regio voor OV-knooppunt Bilthoven

Maandag 2 juli ontving het college van B en W de heer Dennis Straat, gedeputeerde van Provincie Utrecht voor onder andere mobiliteit en het Utrecht Science Park. Hij bracht een werkbezoek aan Bilthoven om zich te oriënteren op de functie van het openbaar vervoer voor de ontwikkeling van de beide locaties van het Utrechts Science Park in Bilthoven en Utrecht en de kansen en ambities die de gemeente ziet.

Het bus- en treinstation Bilthoven is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de beide locaties van het Utrecht Science Park (USP) met bus en fiets. Voor bedrijven en instellingen langs de route van het Berg en Bosch terrein naar het USP in Utrecht is de openbaar vervoer verbinding via de Soestdijkseweg van groot belang.

Schaalsprong

Samen met de provincie wil de gemeente De Bilt een schaalsprong in het openbaar vervoer maken door verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige OV-verbinding tussen Bilthoven en het Utrecht Science Park. Het verbinden van kennisinstellingen en bedrijven langs de zogenaamde Life Science-as en de doorontwikkeling van ‘smart mobility’ met bijvoorbeeld e-bikes en deel-e-cars maken hiervan deel uit. "Ik zie voor het OV-knooppunt Bilthoven grote kansen voor onze regio", aldus een enthousiaste gedeputeerde.

Lifescience in oostelijk Utrecht

In de drukste periode maken maandelijks 20 tot 25 duizend forenzen gebruik van de busverbinding. Dat zijn voor 80% medewerkers en bezoekers van het USP. De rest heeft veelal Sweco en het Utrecht Science Park Bilthoven (de bedrijven op het voormalige RIVM-terrein) als bestemming. Langs de route liggen veel kennisintensieve lifescience bedrijven, die voor de economische ontwikkeling van oostelijk Utrecht en de gemeente De Bilt in het bijzonder van groot belang zijn.

Ontwikkeling omgeving station

Gedeputeerde Straat liet zich door het college ook bijpraten over de ontwikkeling van het gebied ten noorden en zuiden van het NS-station. Station Bilthoven is onder reizigers zó populair, dat ook bekeken moet worden hoe fietsparkeren, bushaltes en deelauto’s verder geoptimaliseerd kunnen worden en smart mobility verder vormgegeven kan worden. Het vorig jaar gestarte experiment met zogenaamde campusbikes is als zeer geslaagd ervaren.

Samenwerking

Rijk, Provincie Utrecht en de stad Utrecht werken binnen het Programma U Ned samen aan een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook de visie op energie en mobiliteit in gemeente De Bilt in het verslag van de VVD bijeenkomst bij Sweco in juni 2017:

https://debilt.vvd.nl/nieuws/22758/sweco-en-vvd-presenteren-visie-op-energie-en-mobiliteit-van-gemeente-de-bilt

Zie ook het verslag van de raadsavond in september 2017 over ontwikkeling en samenwerking in de regio Utrecht/Utrecht Oost:

 https://debilt.vvd.nl/nieuws/23853/samenwerken-als-focus-voor-regio-utrecht-oost