Debat over Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energie in gemeente De Bilt en Provincie Utrecht

Op maandag 17 september zijn inwoners en ondernemers, jong en oud, van harte welkom voor een open debat over wensen uit gemeente De Bilt voor samenwerking met de regio en provincie Utrecht. Een initiatief van lokaal netwerk VVD De Bilt en VVD Provincie Utrecht in voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. De onderwerpen zijn: Mobiliteit, Wonen, Veiligheid en Energietransitie. Het debat is maandag 17 september in het HF Witte Centrum. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20 uur.

Onderwerpen debat

Mobiliteit: Hoe gaan we om met verstoppingen in gemeente De Bilt? Welke rol speelt station Bilthoven voor ons en Utrecht Science Park? Hoe past het mobiliteitsprogramma van de Provincie bij de behoefte van gemeente De Bilt?

Wonen: De regio Utrecht groeit, en dat merken we aan de stijgende huizenprijzen, en het tekort aan woningen. Gemeente De Bilt heeft 845 woningen in de planning, hoe kunnen we samenwerken aan nieuwe woningbouwlocaties en nieuwe woonvormen?

Veiligheid, de snelheid op provinciale wegen als de Tolakkerweg is aangepakt, de verlichting kan nog verbeterd worden. Welke punten verdienen aandacht? 

Energietransitie. Gemeente De Bilt wil energie neutraal zijn in 2030. Per 1 juli zijn nieuwbouw woningen verplicht gasloos, en dat is nog maar het begin, ook bestaande woningen komen aan bod. Hoe kunnen we de alternatieven goed aanbieden en benutten? Is samenwerking aan geothermie een oplossing?

Locatie en tijd

HF Witte centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt

Start 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Inzet van Gemeente en Provincie

Gemeente De Bilt heeft met het nieuwe College van VVD, GroenLinks, D66 en CDA ingezet op ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ voor wonen, werken en verblijven. Maar gemeente De Bilt is geen eiland. We moeten samenwerken in de regio om problemen met sluipverkeer en bereikbaarheid, de grote behoefte aan woningen en de toekomst met duurzame energie vorm te geven. VVD De Bilt organiseerde in 2017 een Raadsbijeenkomst over de groei van regio Utrecht-Oost en Utrecht Science Park. En ook een bijeenkomst met Sweco over duurzame ontwikkeling van gemeente De Bilt. Dit debat op 17 september is een vervolg, voor bewoners en ondernemers.

VVD Provincie Utrecht zet aan tot het versnellen van het bouwen van duurzame woningen, vooral voor de middeninkomens, samen met goede verkeersmaatregelen. Stad en regio Utrecht moeten aantrekkelijk en verbonden blijven door bereikbaarheid per auto en met het openbaar vervoer. De vraag is hoe. Wat zijn de wensen vanuit gemeente De Bilt? Wat zijn slimme oplossingen? Daarvoor organiseren VVD de Bilt en de VVD Provincie Utrecht dit open debat. Inwoners en ondernemers kunnen hun stem laten horen.

Wie zijn er aanwezig?

Fractie VVD De Bilt, waaronder fractievoorzitter Leontine Kok, 

Fractie VVD Provincie Utrecht, waaronder Baerte de Brey van verkiezingsprogramma commissie,

Lijsttrekker VVD Provincie Utrecht André van Schie,

Wethouder gemeente De Bilt André Landwehr.

Vervolg

Het verkiezingsprogramma voor VVD Provincie Utrecht is in voorbereiding. De uitkomsten van dit debat worden daarin meegenomen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht zijn op 20 maart 2019.